Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Behandlingsansvarlig på vegne av Tekstfrik AS er Linda V. Baumann.

Slik behandler vi personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde. Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre tjenester, for eksempel når vi skal sende deg relevant informasjon du har etterspurt. 

Formål med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og oppfylle en ev. avtale du har med oss. Behandling av personopplysninger håndteres av selskapets oppdragsansvarlige, som er underlagt taushetsplikt. Den varer selv etter at et prosjekt er avsluttet.

Hvilke personopplysninger som behandles og innhenting av disse

Opplysninger som behandles er administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse, stillingstittel og hvilket selskap man jobber i; samt opplysninger om atferd på nettsiden, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for. Informasjonskapsler (cookies) samler inn slik informasjon når du laster ned en nettside. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler. Du kan enkelt administrere dette i din nettleser. 

Behandlingsgrunnlag

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om, for å oppfylle en avtale vi har med deg eller fordi vi anser at vi har en berettiget interesse som ikke overstiger inngripen i ditt personvern. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil opplysningene benyttes til å gi deg informasjon og service via e-post, telefon eller SMS i forbindelse med en ev. avtale. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom det følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt. Vi gir ikke ut dine personopplysninger til tredjeparter.

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg. All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med leverandørens datalagringsrutiner.

Rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet

Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Dersom du mener at vi har registrert opplysninger om deg som er unøyaktige eller ufullstendige, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene. Du kan kreve sletting av personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig, og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:
linda.baumann@tekstfrik.no

Tekstfrik AS
Gjønnesskogen 44, 1356 Bekkestua